W poniedziałek (23.04) obchodzimy w naszej szkole Dzień Ziemi, w związku z tym przychodzimy ubrani na zielono.
Klasa, w której wszyscy uczniowie będą ubrani na zielono ma zagwarantowany jeden dzień bez odpytywania. 

logotypy

Rozpoczęliśmy realizację projektu

„Staże zawodowe oknem na rynek pracy”

współfinansowanego z środków Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Projekt Kształcenia Zawodowego.

Prowadzimy nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19 w następujących kierunkach:

Liceum ogólnokształcące:

 • profil bezpieczeństwo wewnętrzne
 • profil bezpieczeństwo pożarowe
 • profil językowy
 • profil biologiczno-chemiczny
 • profil ogólny

Technikum kształcące w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik ogrodnik
 • technik hotelarstwa
 • technik architektury krajobrazu

Branżowa szkoła I stopnia:

 • cukiernik
 • ogrodnik
 • sprzedawca

Liceum dla dorosłych

Kursy kwalifikacyjne:

 • R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
 • R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.
 • A.22 Prowadzenie działalności handlowej.

Plan na kwiecień 2018

Kwalifikacyjny kurs zawodowy -

oraz Liceum dla dorosłych

Plan w załączniku.