Listy osób zakwalifikowanych do projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” w załącznikach.

Attachments:
Download this file (lista-TE.pdf)Technikum Ekonomiczne[ ]475 kB
Download this file (lista-TI.pdf)Technikum Informatyczne[ ]476 kB
Download this file (lista-TO.pdf)Technikum Ogrodnicze[ ]477 kB

logotypy

Rozpoczęliśmy realizację projektu

„Staże zawodowe oknem na rynek pracy”

współfinansowanego z środków Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Projekt Kształcenia Zawodowego.

Plan na czerwiec 2018

Kwalifikacyjny kurs zawodowy -

oraz Liceum dla dorosłych

Plan w załączniku.