menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza informację o wyborze najkorzystniejeszej oferty w przetargu nieograniczonego na zakup szklarni dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonego na zakup szklarni dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga: II zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szklarni ogrodowej

w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza informację o wyborze najkorzystniejeszej oferty w przetargu nieograniczonego na zakup ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonego na zakup ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza informację o wyborze najkorzystniejeszej oferty w przetargu nieograniczonego na zakup szklarni dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonego na zakup szklarni dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga: Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szklarni ogrodowej

w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga: Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu ciągnika rolniczego

w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

UWAGA !!!

Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
oraz dla Kursu Kwalifikacyjnego R.05
dostępny na stonie PLAN

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza informację o wyborze najkorzystniejeszej oferty w przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

UWAGA !!!

Sprawozdanie finansowe ZSP w Białej Rawskiej dostępne na stronie BIP Powiat Rawski oraz w zakładce Sprawozdanie finansowe

Uwaga: Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych

w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga: Informacje do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji szkoleń i kursów

w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga: II Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń i kursów w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń i kursów w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi