×

Błąd

There was a problem loading image krew%201.jpg

Plan na luty 2016

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych R.5 sem. I, II i III

oraz Liceum dla dorosłych

Plan w załączniku.

Attachments:
Download this file (kurs ogrodniczy sem I luty.pdf)Kurs ogrodniczy semestr 1 luty[Kurs ogrodniczy semestr 1 luty]92 kB
Download this file (kurs ogrodniczy sem II luty.pdf)Kurs ogrodniczy semestr 2 luty[Kurs ogrodniczy semestr 2 luty]93 kB
Download this file (kurs ogrodniczy sem III luty.pdf)Kurs ogrodniczy semestr 3 luty[Kurs ogrodniczy semestr 3 luty]93 kB
Download this file (LO dla dorosłych II sem luty.pdf)LO dla dorosłych 2 semestr luty[LO dla dorosłych 2 semestr luty]91 kB
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI:

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

- absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

- absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 20.1., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot, poziom egzaminu. Nieprzekraczalny termin wpłaty upływa 7 lutego 2016 r.

LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

 sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe