Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17 w dniu 1 września 2016 r.:
- 815 - Msza św. w kościele parafialnym,
- 900 - zbiórka na placu przy szkolnym "Orliku".

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2016/17 odbędzie się w najbliższy wtorek, 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 1300 w sali nr 7.

W najbliższy piątek, 26 sierpnia, zostaną ogłoszone wyniki egzaminów zawodowych (zarówno "starych", jak i "nowych") z sesji czerwcowej.
Informacje o wynikach oraz świadectwa będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od godziny 1000. Zapraszamy!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:

- część pisemna - 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 900

Egzaminy poprawkowe dla uczniów z ocenami niedostatecznymi:

- język polski - 24 sierpnia 2016 r. (środa), godz. 900

- pozostałe przedmioty - 25 sierpnia 2016 r. (czwartek), godz. 900

Uczeń klasy II TO przystępujący do egzaminów poprawkowych z matematyki i chemii zdaje egzamin z matematyki w środę, 24 sierpnia o godz. 900, a egzamin z chemii w czwartek, 25 sierpnia o godz. 900.