W najbliższy wtorek, 5 lipca od godziny 11:00 w sekretariacie szkoły będzie można odbierać świadectwa maturalne.

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu (w części ustnej albo w części pisemnej), mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu w szkole macierzystej w terminie:

CZĘŚĆ PISEMNA - 23 sierpnia 2016 roku (wtorek) godz. 9:00
CZĘŚĆ USTNA - 24 sierpnia 2016 roku (środa) godz. 9:00

Zdający w sesji poprawkowej składają oświadczenie - załącznik 7a_N (nowa formuła) lub 7b_S (stara formuła - technikum) w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu, tj. do 12 lipca 2016 roku.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Pani dyrektor wręczyła nagrody za najlepsze wyniki w nauce. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Ola Świdnicka z klasy I LO (średnia ocen 5,25) i Bartek Drągowski z klasy III TI (średnia ocen 5,4) - oboje zostali wytypowani do stypendium Prezesa Rady Ministrów. :)

Po uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach i odebrali upragnione świadectwa promocyjne. Informatycy z klasy 2 otrzymali certyfikaty ukończenia kursu IT Essentials w Akademii CISCO. Gratulujemy! :)

Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji :) Do zobaczenia we wrześniu!

zakoczenie roku szkolnego 2015 16 11 20160701 1962376884

Zapraszamy do galerii

16 czerwca uczniowie klasy I LO i klas pierwszych technikum wzięli udział w podchodach językowych Orientierung. Uczestnicy zostali podzieleni na osiem 3 i 4 osobowych grup.
Podchody były świetną zabawą i okazją do powtórzenia i utrwalenia wiadomości z języków obcych, nabytych w bieżącym roku szkolnym.
Zadaniem uczniów było, na podstawie wskazówek w trzech językach, dotarcie do instytucji znajdujących się na terenie Białej Rawskiej oraz rozwiązanie testu składającego się z zadań w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Rozwiązując test uczniowie uzyskiwali punkty za swoją pracę oraz wskazówkę do kolejnego miejsca.
Gra rozpoczęła się w szkole, a zakończyła w cukierni. Uczniowie wykazali zaangażowanie, chętnie rozwiązywali zadania i szukali kolejnych instytucji.
Wykazali się umiejętnością pracy w grupach, a zdobytą w szkole wiedzę wykorzystali w praktyce.
Uczestnicy podchodów, którzy poprawnie rozwiązali testy i najszybciej dotarli do punktu docelowego oraz zdobyli najwięcej punktów to: Ola Świdnicka, Martyna Wieteska i Asia Imiołek z klasy I LO.
II miejsce zajęła drużyna z klasy I TE/TI w składzie: Ada Machałowska, Ola Włodarska, Paulina Dobrosz i Patryk Zys. Miejsce III zdobyli: Magda Piecuch, Iza Bińkiewicz i Ania Wójciak z klasy I TE/TH
Instytucje, które współpracowały ze szkołą i udostępniły swoje pomieszczenia dla nauczycieli i uczniów to: Urząd Gminy Biała Rawska, Centrum Handlowe „Wiatr”, Apteka „Malwa”, Miejska Biblioteka Publiczna, MGOK, Przychodnia „Salus” oraz sklep „Żelazny” gimnazj.
Podchody zorganizowane zostały przez panie: Katarzynę Dawidowicz, Małgorzatę Majewską-Lisowską i Ewelinę Strzelczyk. Dodatkowo swoją pomoc zaoferowali następujący nauczyciele: Dorota Idzikowska, Danuta Kata, Lidia Zys, Joanna Kwiatkowska oraz Andrzej Ziółkowski.

podchody jzykowe orientierung 12 20160621 2048683733

Zapraszamy do galerii