menu: Główna | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Wielkanoc

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie! Informuję, iż mimo nadal trwającego w placówce strajku nie wszyscy nauczyciele deklarują dalszy udział w proteście. W związku z powyższym w dniu 16.04.2019 r. zajęcia dydaktyczne i zajęcia opiekuńczo - wychowawcze zostają wznowione.
Dyrektor ZSP
Jolanta Popłońska

Komunikat strajkowy dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej!

Pracownicy ZSP przystępują do strajku zorganizowanego przez ZNP.
Będą realizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy zgłoszą się 08 kwietnia i w następnych dniach do szkoły - nie będzie zajęć dydaktycznych.
Internat nie jest w stanie zrealizować funkcji opiekuńczej więc będzie działała w maksymalnie ograniczonym zakresie (brak możliwości noclegu) - proszę uzgodnić szczegóły z p. kierownik Internatu.
Informacje o strajku będą się pojawiały na stronie szkoły, na fanpage szkoły oraz w e-dzienniku.

Z poważaniem
Jolanta Popłońska
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

UWAGA !!!

W zakładce Kurs R.05 i LO dla dorosłych dostępny jest plan dla Kursu kwalifikacyjnegoo R.05 i dla Liceum dla dorosłych na miesiąc kwiecień.

Uwaga: Informacje do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji szkoleń i kursów

w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga: II Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń i kursów w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń i kursów w ramach projektu pn. "Staże zawodowe oknem na rynek pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi