menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Logo projektu

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu z zasadami rekrutacji


Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - uczeń


Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - uczeń - wersja edytowalna


Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - nauczyciel


Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - nauczyciel - wersja edytowalna


Załącznik nr 2 - do formularza rekrutacyjnego


Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu


Załącznik nr 6 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych


Deklaracja uczestnictwa w projekcie osoba poniżej 18 lat


Deklaracja uczestnictwa w projekcie osoba pełnoletnia