menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Logo projektu

Harmonogram dla wszystkich szkół

Kurs BHP

Harmonogram dla technikum informatycznego

Kurs CCNA 3 i 4 gr.1

Kurs CCNA 3 i 4 gr.2

Kurs Python - druga edycja

Kurs CCNA 1 i 2 gr.1

Kurs CCNA 1 i 2 gr.2

Kurs Python

Harmonogram dla technikum ogrodniczego

Kurs florystyczny

Nowoczesne ogrodnictwo - IX -XII 2019

Nowoczesne sadownictwo - IX - XII 2019

Nowoczesne warzywnictwo - IX - XII 2019

Kurs na wózki widłowe gr.2

Kurs na wózki widłowe

Kurs florystyczny

Warsztaty z ekologicznej uprawy warzyw - VI 2019

Warsztaty z ekologicznej uprawy warzyw - II-IV 2019

Warsztaty z ekologicznej uprawy warzyw - IX-XII 2018

Nowoczesne ogrodnictwo - III - VI 2019

Nowoczesne ogrodnictwo - IX - XII 2018

Nowoczesne sadownictwo - II-VI 2019

Nowoczesne sadownictwo - IX - XI 2018

Nowoczesne warzywnictwo - II - VI 2019

Nowoczesne warzywnictwo - IX - XI 2018

Harmonogram dla technikum ekonomicznego

Dodatkowe pakiet programu Insert X - XII 2019

Kurs obsługi programu Płatnik - IX-XI 2019

Kurs obsługi programu Płatnik - III-VI 2019

Szkolenie Excel dla księgowych - II-IV 2019

Szkolenie Excel dla księgowych - I-IV 2019 - pani Michałowska-Zys

Savoir-vivre w biznesie - II 2019

Skuteczne techniki sprzedaży - II-III 2019

Efektywne techniki negocjacji - II-III 2019

Dodatkowe pakiet programu Insert IX - XII 2018