R.Pazura (PR)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 4TE-1/2 rach finan. 26
3TE/-1/3 biuro rachun 26
1TEg-2/2 dział przeds 26
3TE/-1/3 biuro rachun 26
1TEp Wyk. pr.bi. 4
2 8:55- 9:40 4TE-1/2 rach finan. 26
3TE/-1/3 biuro rachun 26
3TE/-1/3 rach finan. 26
3TE/-1/3 biuro rachun 26
1TEg-2/2 dział przeds 4
3 9:50-10:35 3TE/-1/3 rach finan. 26
1TEg-2/2 dział przeds 26
3TE/-1/3 rach finan. 26
2TE/-2/2 statystyka 26
1TEp Wyk. pr.bi. 4
4 10:45-11:30 1TEg-2/2 dział przeds 26
4TE-1/2 rach finan. 26
3TE/-3/3 dział.gospod 26
2TE/-2/2 statystyka 26
3TE/-1/3 rach finan. 4
5 11:50-12:35 2TE/-1/2 statystyka i34
2TE/-1/2 statystyka 26
4TE-1/2 rach finan. 26
4TE-1/2 rach finan. 26
3TE/-3/3 dział.gospod 4
6 12:45-13:30 2TE/-1/2 statystyka i34
4TE-1/2 rach finan. 26
4TE-1/2 rach finan. 26
1TEg-2/2 dział przeds 26
3TE/-1/3 biuro rachun 7a
7 13:40-14:25 3TE/-1/3 rach finan. 21
4TE-1/2 biuro rachun 26
4TE-1/2 biuro rachun 26
4TE-1/2 biuro rachun 26
3TE/-1/3 biuro rachun 7
8 14:35-15:20 4TE-1/2 rach finan. 21
4TE-1/2 biuro rachun 26
4TE-1/2 biuro rachun 26
4TE-1/2 biuro rachun 26
2TE/-2/2 statystyka 26
9 15:30-16:15   4TE-1/2 biuro rachun 26
4TE-1/2 biuro rachun 26
4TE-1/2 biuro rachun 26
 
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum