2br
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10 - 8:55       pr warz LZ 25 pr sad i szk AZ 34
2 9:00 - 9:45 j.rosyjski ES 35 godz.wych ZA 34 pr sad i szk AZ 16 upr.ogr-zaj CK zp2 upr.ogr-zaj LS zp2
3 9:50 - 10:35 j.polski IS 16 j.rosyjski ES 34 j.polski IS 21 upr.ogr-zaj CK zp2 upr.ogr-zaj LS zp2
4 10:50 - 11:35 wf ZA sg2 wf ZA sg2 przedsiębior MK 21 upr.ogr-zaj CK zp3 upr.ogr-zaj LS zp2
5 11:45 - 12:30 wf ZA sg2 przedsiębior MK 25 historia LŁ 25 upr.ogr-zaj CK zp2 upr.ogr-zaj LS zp2
6 12:35 - 13:20 pr warz LZ 33 religia SG 12 matematyka RP 12 upr.ogr-zaj CK zp3 upr.ogr-zaj LS zp2
7 13:40 - 14:25 rośl. ozd. MM 22 religia SG 12 pr sad i szk AZ 17    
8 14:40 - 15:25 działal gosp MK 13   rośl. ozd. MM 22