3LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10 - 8:55 r_angielski-1/2 ML 32 j.angielski-1/2 ML 32 j.polski AK 7 j.polski AK 7 r_angielski-2/2 ML 32
2 9:00 - 9:45 r_angielski-1/2 ML 32 j.angielski-2/2 ML 32 r_Chemia/bio-1/2 MM 22
r_wos/geog_r-2/2 JK 11
j.polski AK 7 r_angielski-2/2 ML 32
3 9:50-10:35 j.polski AK 7 r_Chemia/bio-1/2 BD 15
r_wos/geog_r-2/2 BL 21
r_Chemia/bio-1/2 MM 22
r_wos/geog_r-2/2 JK 11
j nie /j. ro-1/2 ES 35
j nie /j. ro-2/2 KD 31
r_Chemia/bio-1/2 MM 22
r_wos/geog_r-2/2 JK 11
4 10:50 - 11:35 j nie /j. ro-1/2 ES 16
j nie /j. ro-2/2 KD 31
matematyka RP 12 matematyka RP 12 matematyka RP 12 j nie /j. ro-1/2 ES 35
j nie /j. ro-2/2 KD 34
5 11:45 - 12:30 r_Chemia/bio-1/2 BD 15
r_wos/geog_r-2/2 BL 35
wf ZA sg3 u_hist.i sp. JK 11 u_hist.i sp. JK 11 godz.wych KD 16
6 12:35 - 13:20 r_Chemia/bio-1/2 BD 15
r_wos/geog_r-2/2 BL 35
wf ZA sg3 r_angielski-1/2 ML 32 religia Pi 34 wf ZA sg3
7 13:40 - 14:25 r_angielski-2/2 ML 32 r_angielski-2/2 ML 32 r_angielski-1/2 ML 32 r_angielski-1/2 ML 32 religia Pi 34
8 14:40 - 15:25 r_angielski-2/2 ML 32 r_angielski-2/2 ML 32   r_angielski-1/2 ML 32 wych.rodz. Ko 12
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum