3LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10 - 8:55 r_angielski-1/2 ML 32 j.angielski-1/2 ML 32 u_hist.i sp. JK 11 j.polski AK 7 r_angielski-2/2 ML 32
2 9:00 - 9:45 r_angielski-1/2 ML 32 j.angielski-2/2 ML 32 r_chemia MM 22
r_wos JK 11
j.polski AK 7 r_angielski-2/2 ML 32
3 9:50 - 10:35 j.polski AK 7 r_biologia BD 15
r_geog. BL 13
r_chemia MM 22
r_wos JK 11
j.ros. ES 16
j.niem. KD 31
r_chemia MM 22
r_wos JK 11
4 10:50 - 11:35 j.ros. ES 16
j.niem. KD 31
matematyka RP 12 matematyka RP 12 matematyka RP 12 j.ros. ES 16
j.niem. KD 31
5 11:45 - 12:30 r_biologia BD 15
r_geog. BL 35
wf ZA sg3 j.polski AK 7 u_hist.i sp. JK 11 godz.wych KD 12
6 12:35 - 13:20 r_biologia BD 15
r_geog. BL 35
wf ZA sg3 r_angielski-1/2 ML 32 religia Pi 34 wf ZA sg3
7 13:40 - 14:25 r_angielski-2/2 ML 32 r_angielski-2/2 ML 32 r_angielski-1/2 ML 32 r_angielski-1/2 ML 32 religia Pi 34
8 14:40 - 15:25 r_angielski-2/2 ML 32 r_angielski-2/2 ML 32   r_angielski-1/2 ML 32