2TE/
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10 - 8:55 matematyka-1/2 MS 13
matematyka-2/2 #2pr 12
r_mat/geog_R-1/2 25
r_mat/geog_R-2/2 #2mr 12
gospod. rynk-1/3 KM 17
statystyka-2/3 PR 26
proj. baz da-3/3 KK 27
gospod. rynk-1/3 KM 26
dział przeds-2/3 MG 17
lok sieci-3/3 iV 20
 
2 9:00 - 9:45 j.polski IS 21 j nie /j. ro-1/2 KP 16
j nie /j. ro-2/2 KD 13
godz.wych IS 21 kadr i pł-1/3 KM 26
dział przeds-2/3 MG 17
lok sieci-3/3 iV 20
matematyka-1/2 MS 13
matematyka-2/2 #2pr 12
3 9:50-10:35 przedsięb. MK 15 statystyka-1/3 PR 26
kadr i pł-2/3 KM 11
s. oper-3/3 iV 20
r_angielski-1/3 ML 13
proj. baz da-3/3 KK 27
r_mat/geog_R-1/2 25
r_mat/geog_R-2/2 #2mr 12
j nie /j. ro-1/2 KP 16
j nie /j. ro-2/2 KD 34
4 10:50 - 11:35 j.angielski-1/3 ML 15
ekspl urz-3/3 KK 27
dział przeds-1/3 PR 26
kadr i pł-2/3 KM 11
mont i konfi-3/3 iV 20
statystyka-1/3 PR 26
gospod. rynk-2/3 KM 17
j.angielski-3/3 ML 32
j nie /j. ro-1/2 KP 16
j nie /j. ro-2/2 KD 21
gospod. rynk-1/3 KM 17
dział przeds-2/3 MG 20
r_angielski-3/3 ML 32
5 11:45 - 12:30 kadr i pł-1/3 KM 17
statystyka-2/3 PR 33
ekspl urz-3/3 KK 27
dział przeds-1/3 PR 26
gospod. rynk-2/3 KM 11
administ. sy-3/3 iV 20
j.polski IS 21 statystyka-1/3 PR 26
kadr i pł-2/3 KM 16
s. oper-3/3 iV 20
religia SG 22
6 12:35 - 13:20 gospod. rynk-1/3 KM 17
statystyka-2/3 PR 33
u. tech-3/3 KK 27
kadr i pł-1/3 KM 26
dział przeds-2/3 MG 17
administ. sy-3/3 iV 20
j.polski IS 21 dział przeds-1/3 PR 26
gospod. rynk-2/3 KM 16
administ. sy-3/3 iV 20
wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 BD sg2
7 13:40 - 14:25 dział przeds-1/3 PR 26
gospod. rynk-2/3 KM 17
u. tech-3/3 KK 27
gospod. rynk-1/3 KM 26
dział przeds-2/3 MG 17
lok sieci-3/3 iV 20
u_hist.i sp. 25 dział przeds-1/3 PR 26
gospod. rynk-2/3 KM 16
lok sieci-3/3 iV 20
wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 BD sg3
8 14:40 - 15:25 u_hist.i sp. 25 religia SG 22 wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 BD sg2
   
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum