2TE/
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10 - 8:55 matematyka-1/2 MS 13
matematyka RP 12
r_geog. LŁ 25
r_mat. RP 12
gospod. rynk-1/3 KM 26
statystyka-2/3 PR 17
proj. baz da-3/3 KK 27
gospod. rynk-1/3 KM 11
dział przeds-2/3 MG 17
lok sieci-3/3 JG 20
wych.rodz. Ko 21
2 9:00 - 9:45 j.polski IS 21 j.ros. KP 16
j.niem. KD 15
godz.wych IS 21 kadr i pł-1/3 KM 11
dział przeds-2/3 MG 17
lok sieci-3/3 JG 20
matematyka-1/2 MS 13
matematyka RP 12
3 9:50 - 10:35 przedsięb. MK 21 statystyka-1/3 PR 17
kadr i pł-2/3 KM 11
s. oper-3/3 JG 20
r_angielski-1/3 ML 13
proj. baz da-3/3 KK 27
r_geog. LŁ 25
r_mat. RP 12
j.ros. KP 16
j.niem. KD 34
4 10:50 - 11:35 j.angielski-1/3 ML 4
ekspl urz-3/3 KK 27
dział przeds-1/3 PR 26
kadr i pł-2/3 KM 11
mont i konfi-3/3 JG 20
statystyka-1/3 PR 17
gospod. rynk-2/3 KM 26
j.angielski-3/3 ML 32
j.ros. KP 16
j.niem. KD 13
gospod. rynk-1/3 KM 21
dział przeds-2/3 MG 20
r_angielski-3/3 ML 32
5 11:45 - 12:30 kadr i pł-1/3 KM 17
statystyka-2/3 PR 31
ekspl urz-3/3 KK 27
dział przeds-1/3 PR 26
gospod. rynk-2/3 KM 22
administ. sy-3/3 JG 20
j.polski IS 21 dział przeds-1/3 PR 26
kadr i pł-2/3 KM 21
s. oper-3/3 JG 20
religia SG 22
6 12:35 - 13:20 gospod. rynk-1/3 KM 11
statystyka-2/3 PR 17
u. tech-3/3 KK 27
kadr i pł-1/3 KM 22
dział przeds-2/3 MG 17
administ. sy-3/3 JG 20
j.polski IS 21 dział przeds-1/3 PR 26
gospod. rynk-2/3 KM 21
administ. sy-3/3 JG 20
wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 BD sg2
7 13:40 - 14:25 statystyka-1/3 PR 17
gospod. rynk-2/3 KM 11
u. tech-3/3 KK 27
gospod. rynk-1/3 KM 22
dział przeds-2/3 MG 17
lok sieci-3/3 JG 20
u_hist.i sp. LŁ 15 dział przeds-1/3 PR 26
gospod. rynk-2/3 KM 21
lok sieci-3/3 JG 20
wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 BD sg3
8 14:40 - 15:25 u_hist.i sp. LŁ 21 religia SG 12 wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 BD sg2