3TE 3TE/
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10 - 8:55 godz.wych KM 17 wych.rodz. Ko 13 r_geog. LŁ 25
r_mat. RP 12
religia Pi 34 matematyka MS 13
matematyka RP 12
2 9:00 - 9:45 j.polski AK 7 r_angielski-1/2 WM 36
rach finan.-2/2 MG 17
rach finan.-1/2 PR 17
r_angielski-2/2 WM 36
j.niem. KD 15
j.ros. KP 16
rach finan.-1/2 PR 35
zajęcia prak-2/2 KM 20
3 9:50 - 10:35 matematyka MS 13
matematyka RP 12
r_geog. LŁ 22
r_mat. RP 12
rach finan.-1/2 PR 17
biuro rachun-2/2 MG 20
zajęcia prak-1/2 KM 15
rach finan.-2/2 MG 17
rach finan.-1/2 PR 26
r_angielski-2/2 WM 36
4 10:50 - 11:35 rach finan.-1/2 PR 26
j.angielski-2/2 WM 36
j.polski AK 7 r_angielski-1/2 WM 36
biuro rachun-2/2 MG 20
j.polski AK 7 biuro rachun-1/2 PR 26
j.obcy zaw-2/2 WM 36
5 11:45 - 12:30 wf CK sg1 j.obcy zaw-1/2 WM 36
biuro rachun-2/2 MG 17
biuro rachun-1/2 PR 26
rach finan.-2/2 MG 20
r_geog. LŁ 25
r_mat. RP 12
biuro rachun-1/2 PR 26
biuro rachun-2/2 MG 20
6 12:35 - 13:20 j.obcy zaw-1/2 WM 36
rach finan.-2/2 MG 12
j.niem. KD 13
j.ros. KP 16
u_hist.i sp. LŁ 15 u_hist.i sp. LŁ 15 biuro rachun-1/2 PR 26
biuro rachun-2/2 MG 20
7 13:40 - 14:25 u_hist.i sp. LŁ 21 wf CK sg1 religia Pi 34 j.angielski-1/2 WM 36
rach finan.-2/2 MG 17
 
8 14:40 - 15:25 biuro rachun-1/2 PR 26
j.obcy zaw-2/2 WM 36
wf CK sg1   biuro rachun-1/2 PR 26
biuro rachun-2/2 MG 20