4TE/
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10 - 8:55 Witr inter-1/3 KK 27
rach finan.-2/3 PR 26
usł dod w ho-3/3 BL 33
z_angielski-1/3 WM 36
biuro rachun-2/3 PR 26
zajecia prak-3/3 BL 33
j.angielski-1/2 ML 32
r_angielski-2/2 WM 36
bazy danyc--1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
prac obsł in-3/3 RP 12
zajęcia prak-2/3 MG 26
jęz zaw ang-3/3 WM 36
2 9:00 - 9:45 Witr inter-1/3 KK 27
rach finan.-2/3 PR 26
usł dod w ho-3/3 BL 33
Systemy baz-1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
zajecia prak-3/3 BL 33
j.polski AK 7 bazy danyc--1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
prac obsł in-3/3 RP 12
Systemy baz-1/3 KK 27
zajęcia prak-2/3 MG 26
jęz zaw ang-3/3 WM 36
3 9:50 - 10:35 Witr inter-1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
pracownia ho-3/3 BL 33
r_angielski-1/2 ML 32
j.angielski-2/2 WM 36
j.polski AK 7 Systemy baz-1/3 KK 27
rach finan.-2/3 PR 26
jęz zaw ang-3/3 WM 36
matematyka MS 13
4 10:50 - 11:35 r_mat. MS 13
r_geog. LŁ 25
religia Pi 34 r_mat. MS 13
r_geog. LŁ 25
Systemy baz-1/3 KK 27
rach finan.-2/3 PR 26
jęz zaw ang-3/3 WM 36
r_mat. MS 13
r_geog. LŁ 25
5 11:45 - 12:30 r_angielski-1/2 ML 32
r_angielski-2/2 WM 36
j.ros. ES 35
j.niem. KD 13
bazy danyc--1/3 KK 27
j.obcy zaw-2/3 WM 36
obsługa kons-3/3 BL 33
matematyka MS 13 wf-1/2 ZA sg2
wf-2/2 CK sg1
6 12:35 - 13:20 religia Pi 34 bazy danyc--1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
prac obsł in-3/3 RP 7a
bazy danyc--1/3 KK 27
j.obcy zaw-2/3 WM 36
pracownia ho-3/3 BL 33
j.polski AK 7 bazy danyc--1/3 KK 27
j.obcy zaw-2/3 WM 36
obsługa kons-3/3 BL 33
7 13:40 - 14:25 z_angielski-1/3 WM 36
zajęcia prak-2/3 MG 26
prac obs kon-3/3 BL 33
bazy danyc--1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
prac obsł in-3/3 RP 7a
bazy danyc--1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
pracownia ho-3/3 BL 33
godz.wych MS 13 progr aplik--1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
obsługa kons-3/3 BL 33
8 14:40 - 15:25 wf-1/2 ZA sg2
wf-2/2 CK sg1
progr aplik--1/3 KK 27
rach finan.-2/3 PR 26
prac obs kon-3/3 BL 33
Witr inter-1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
prac obs kon-3/3 BL 33
Witr inter-1/3 KK 27
j.obcy zaw-2/3 WM 36
usł dod w ho-3/3 BL 33
Witr inter-1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
obsługa kons-3/3 BL 33
9 15:30 - 16:15 wf-1/2 ZA sg2
wf-2/2 CK sg1
progr aplik--1/3 KK 27
rach finan.-2/3 PR 26
pracownia ho-3/3 BL 33
Witr inter-1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
prac obs kon-3/3 BL 33
  Witr inter-1/3 KK 27
biuro rachun-2/3 PR 26
usł dod w ho-3/3 BL 33
10 16:20 - 17:05         progr aplik--1/3 KK 27