1TO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10 - 8:55 historia JK 22 pr warz-1/3 LS 15
administ. sy-3/3 KK 27
wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 LZ sg2
biologia BD 15 j.ros. KP 16
s. oper-3/3 KK 27
2 9:00 - 9:45 matematyka RP 12 przedsięb. MK 7 wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 LZ sg2
chemia-1/2 MM 22
e_dla_bezp-2/2 IS 21
religia SG 17
3 9:50 - 10:35 wf-1/2 CK sg1
wf-2/2 LZ sg3
podst działa-1/3 LZ 21
u. tech-3/3 KK 27
matematyka RP 12 j.polski AK 7 matematyka RP 12
4 10:50 - 11:35 geografia BL 21 godz.wych LS 22 upr.ogr-zaj-1/3 LS zp3
upr.ogr-zaj-2/3 HP zp1
s. oper-3/3 KK 27
e_dla_bezp-1/2 IS 21
chemia-2/2 MM 22
historia JK 11
5 11:45 - 12:30 przedsięb. MK 7 j.polski AK 7 upr.ogr-zaj-1/3 LS zp3
upr.ogr-zaj-2/3 HP zp1
bhp inf-3/3 MK 17
podst działa-1/3 LZ 22
administ. sy-3/3 KK 27
j.angielski-1/2 WM 34
j.angielski-2/2 ML 16
6 12:35 - 13:20 informatyka-1/3 RP 26
informatyka-2/3 JP 20
informatyka-3/3 MS 7a
j.polski AK 7 upr.ogr-zaj-1/3 LS zp3
upr.ogr-zaj-2/3 HP zp1
komp. społ-3/3 MG 26
fizyka MM 22 religia SG 22
7 13:40 - 14:25 j.niem. KD 7 j.ros. ES 35
j.ros. KP 16
j.niem. KD 13
upr.ogr-zaj-1/3 LS zp3
upr.ogr-zaj-2/3 HP zp1
wok Ko 7  
8 14:40 - 15:25   j.ros. ES 35 pr warz-1/3 LS 13 wos JK 7  
9 15:30 - 16:15       u. tech-3/3 KK 27