Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego

w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”.

Szczegóły w załącznikach.

Attachments:
Download this file (siwz  pracownie.doc)SIWZ[ ]349 kB
Download this file (Załącznik do SIWZ - klauzula informacyjna RODO.doc)Załącznik do SIWZ - klauzula informacyjna RODO[ ]39 kB
Download this file (Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc)Załącznik 1[ ]377 kB
Download this file (Załącznik nr 10.doc)Załącznik 10[ ]158 kB
Download this file (Załącznik nr 11.doc)Załącznik 11[ ]158 kB
Download this file (Załącznik nr 2.doc)Załącznik 2[ ]203 kB
Download this file (Załącznik nr 3.doc)Załącznik 3[ ]206 kB
Download this file (Załącznik nr 4.doc)Załącznik 4[ ]237 kB
Download this file (Załącznik nr 5.doc)Załącznik 5[ ]213 kB
Download this file (Załącznik nr 6.doc)Załącznik 6[ ]200 kB
Download this file (Załącznik nr 7.doc)Załącznik 7[ ]216 kB
Download this file (Załącznik nr 8.doc)Załącznik 8[ ]155 kB
Download this file (Załącznik nr 9.doc)Załącznik 9[ ]389 kB