UWAGA !!!!

TERMINY POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO

□ Część pisemna – 21 sierpnia 2018 roku (wtorek), godz.9.00
□ Część ustna – 21 sierpnia 2018 roku (wtorek), godz.9.00

UWAGA: Zdający składają oświadczenie 7a_N w sekretariacie szkoły (najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników tj. do 10 lipca 2018 r.).

DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM MOŻE PRZYSTĄPIĆ ABITURIENT, KTÓRY:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej i żaden nie został unieważniony
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony