13 marca 2018 roku nasi uczniowie: Sylwia Strojek z klasy I LO, Bartłomiej Świdnicki również z klasy I LO oraz Konrad Kurmanowski z klasy I TE, reprezentowali szkołę, podczas powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Jest to konkurs zupełnie inny niż wszystkie inne. Potrzebne wiadomości młodzież zdobywa na własną rękę analizując pytania z lat ubiegłych, oraz często czytając pożarniczą literaturę. Przygotowanie zajmuje sporo czasu, jednak daje bardzo dużo satysfakcji. Konkurs, wzorem lat ubiegłych podzielony był na dwie części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali test, w drugiej odpowiadali przed komisją na wylosowane przez siebie pytania. Zakres wiedzy dotyczył przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po ostatecznych rozgrywkach w grupie szkół ponadgimnazjalnych, nasza uczennica Sylwia Strojek zajęła III miejsce w powiecie.

Serdecznie gratulujemy!!! 

Autor tekstu: Iwona Strulak    

ogolnopolski turniej wiedzy poarniczej 3 20180315 1089903281

Zapraszamy do galerii                       

13 marca 2018 r. uczniowie kl. I LO, IILO i II TO wzięli udział w lekcji lokalnej historii, poświęconej I wojnie światowej w okolicach Białej Rawskiej. Spotkanie poprowadził p. Andrzej Walczak członek Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego, pasjonat lokalnej historii.

Spotkanie było częścią projektu edukacji historycznej „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski”, realizowanego przez naszą szkołę.

Prelekcja przybliżyła nam przyczyny wybuchu I wojny światowej, jej przebieg i skutki. Z pierwszej części prezentacji dowiedzieliśmy o dwóch ważnych bitwach, jakie rozegrały się na terenie Prus Wschodnich i Królestwa Polskiego już w pierwszych miesiącach wojny. Była to stoczona w sierpniu 1914 r. bitwa pod Tannenbergiem i rozegrana w listopadzie 1914 r. – szczególnie krwawa – Bitwa Łódzka.

Prowadzący zwrócił naszą uwagę na nowy charakter i techniki toczonych walk, wykorzystanie samochodów pancernych, czołgów, samolotów, a także broni masowego rażenia - chloru, który użyty został już 01.02.1915 r. w okolicach Woli Szydłowieckiej. Nagminne było żywienie się wojska niemieckiego i rosyjskiego kosztem miejscowej ludności. Rekwirowano żywność, konie, wozy, metale kolorowe i urządzenia. Z dzwonnicy bialskiego kościoła zabrano dzwony a organy zostały pozbawione piszczałek.

Dowiedzieliśmy się o samorzutnym powoływaniu administracji lokalnej w postaci Komitetów Obywatelskich, w Rawie Mazowieckiej i Białej. Na czele komitetu w Białej stanął ówczesny proboszcz ks. Roman Radliński. Celem tej administracji było zapanowanie nad powszechnie wówczas panującym głodem, brakiem podstawowych produktów, w tym mąki i węgla, chorobami zakaźnymi, bezdomnością tysięcy ludzi, którzy uciekli przed frontem i tułali się w okolicy. Powstały herbaciarnie, jadłodajnie.

Na koniec prowadzący omówił duże straty wśród miejscowej ludności cywilnej. Wskazał też ogromne liczby poległych w rejonie Białej i Rawy żołnierzy obydwu walczących stron, którzy w większości bezimiennie pochowani są na rozsianych w okolicy cmentarzach polowych. W 1918 r. Niemcy na terenie powiatu łódzkiego ewidencjonowali 16.603 mogiły, w tym 429 zbiorowych, zaś na terenie powiatu skierniewickiego (w którego skład w czasie okupacji niemieckiej wchodził dawny powiat rawski) 35.802 mogiły, w tym 3.024 mogił zbiorowych. Do takich należą dwie zbiorowe mogiły znajdujące się we Franopolu oraz jedna, która znajduje się prawdopodobnie w Lesiewie. O czym zapewne wie niewielu mieszkańców naszej gminy.

Spotkanie z Panem Andrzejem Walczakiem było trzecim w tym roku szkolnym. Każde z nich było niecodzienną lekcją lokalnej historii, o której młodzi ludzie wiedzą mało. Jesteśmy wdzięczni panu Andrzejowi Walczakowi za chęć podzielenia się z nami swoją ogromną wiedzą historyczną, przekazaną w sposób bardzo ciekawy, gawędziarski.

Za organizację spotkań odpowiadały panie Joanna Kwiatkowska i Zofia Olewińska.

Autor tekstu: Zofia Olewińska

i wojna wiatowa w okolicach biaej rawskiej 9 20180321 1034217859

Zapraszamy do galerii

Dnia 13 marca 2018 roku odbył się organizowany corocznie Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej, który w tym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W Turnieju wzięło udział 32 chłopców i 10 dziewcząt. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w dwuosobowych drużynach.

Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

I miejsce: Dariusz Cyranowicz i Seweryn Czech

II miejsce: Michał Warda i Konrad Soból

III miejsce: Mateusz Karpiński i Szymon Kępka

Klasyfikacja końcowa w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Monika Pyrzak i Dominika Nowocin

II miejsce: Paulina Jakubiak i Anita Rokitka

III miejsce: Aleksandra Bińkowska i Agata Potrzebowska

Organizatorami Turnieju byli: Andrzej Ziółkowski i Lidia Zys.

Autor tekst: Andrzej Ziółkowski

walentynkowy turniej piki siatkowej 7 20180319 1492366558

Zapraszamy do galerii

A tak było miło, sympatycznie w naszej klasie I TE/ I TI z okazji Dnia Kobiet. Chłopcy złożyli koleżankom i wychowawczyni piękne życzenia, wręczyli słodkie upominki i kwiaty. Następnie zaprosili na poczęstunek….. Dziękujemy Panowie!!! To był udany dzień!

Autor tekstu: Iwona Strulak

dzie kobiet w klasie i te iti 1 20180315 1666310197

Zapraszamy do galerii