W dniu 8 marca 2016 roku uczniowie klas drugich uczestniczyli w lekcji geologii, która odbyła się w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Podczas zajęć można było poznać budowę, właściwości  i pochodzenie skał i minerałów. Okazy można było wziąć w ręce i przyjrzeć się im z bliska. Po zakończonej lekcji młodzież przeszła do Muzeum Geologicznego, gdzie podziwiała przepiękne skały i minerały a także skamieniałości. Największym zainteresowaniem cieszyły się skały promieniotwórcze i meteoryty.

Opiekunki panie: Beata Libera i Lidia Łysoniewska

lekcja geologii 2 20160315 1090144977

Zapraszamy do galerii

1 marca 2016 roku w Łodzi  odbył się regionalny etap konkursu„Poznaj swoje prawa w pracy”organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.  W etapie tym brało udział ok. 60 uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, w tym nasze uczennice - Aleksandra Wilska z klasy III TE i Kinga Kudaj z klasy IV TE. Rywalizacja wśród  uczniów była bardzo zacięta. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 35 pytań z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bhp. Kinga Kudaj zajęła III miejsce zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w 19 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dziękujemy dziewczynom za godne reprezentowanie szkoły i wysokie wyniki, a Kindze życzymy powodzenia w finale.

W dniu 8 lutego 2016 roku odbyły się warsztaty malarskie pod hasłem „Odkryjemy miłość malowaną”. W zajęciach wzięło udział 13 osób. Uczestnicy mieli pełną dowolność w wyborze techniki malarskiej i interpretacji tematu warsztatów. Panowała bardzo miła atmosfera. Po zajęciach prace można było oglądać na szkolnej wystawie. To jak młodzi ludzie postrzegają miłość można zobaczyć w galerii.

Opiekunem warsztatów była Beata Libera.

 warsztaty malarskie luty 2016 8 20160315 1034946308

Zapraszamy do galerii

 

Dnia 5 lutego 2016 roku uczniowie klasy III Technikum Ogrodniczego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej – zawód ogrodnik,  pojechali do Skierniewic na VII Międzynarodową Konferencję Nawożeniową.

Była to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu nawożenia sadów oraz dyskusji na temat aktualnej sytuacji w produkcji sadowniczej.

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystaw zorganizowanych przez firmy zajmujące się dystrybucją nawozów i substancji stymulujących wzrost roślin. Uczestniczyli także w konferencji i wysłuchali  wykładów prowadzonych przez naukowców z Europejskiego Centrum Badań Ogrodniczych w Skierniewicach oraz gości z zagranicy.

Wyjazd zorganizowali nauczyciele przedmiotów ogrodniczych: E. Jankowska, L. Szczurkiewicz, K. Popłońska, K. Ciszewski.

wycieczka do skierniewic 5 20160211 1461188933

Zapraszamy do galerii