Dnia 3-ego lutego 2016 r. w naszej szkole przeprowadzona została trzecia w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. W akcji wzięło udział ponad 30 osób ale krew mogło oddać 27 z nich. 

Dziękujemy uczniom, nauczycielom, absolwentom i innym osobom z Białej Rawskiej i okolic, które zdecydowały się oddać krew i pomóc w ten sposób osobom potrzebującym.

Na następną - ostatnią w tym roku szkolnym akcję zapraszamy 6-ego kwietnia.

Akcję zorganizowały panie Lidia Łysoniewska i Dorota Idzikowska, a świetlicy internatu użyczyła nam - jak zawsze - pani Zofia Olewińska.

akcja honorowego krwiodawstwa 03022016 3 20160211 1444137337

Zapraszamy do galerii

logo projekt POWER 2015

LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

 sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

20 stycznia 2016 r.  14 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie historycznym organizowanym przez Biuro Posła na Sejm RP Roberta Telusa,  pod patronatem IPN w Łodzi.

Celem konkursu jest upowszechnianie historii polskiego podziemia antykomunistycznego oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Zwycięzcy etapu szkolnego zakwalifikowali się do etapu regionalnego, który odbędzie się w lutym w Opocznie.

I miejsce zajęła Aleksandra Świdnicka- uczennica kl. I LO,

II miejsce - Jolanta Tondera z kl. III TE,

III miejsce- Tomasz Gawin z kl. II TI.

Nad przygotowaniem uczniów do konkursu czuwała pani Joanna Kwiatkowska.

onierze wyklci 6 20160121 1878595713

Zapraszamy do galerii

W dniu 14 stycznia 2016 r. młodzież klas ogrodniczych 1 TO, 2 TO i 3 ZSZ wyjechała na VI edycję Targów Sadownictwa i Warzywnictwa w Nadarzynie. Uczniowie i nauczyciele z ogromnym zainteresowaniem oglądali bogate ekspozycje maszyn oraz konwencjonalnych rozwiązań powszechnie wykorzystywanych w produkcji ogrodniczej.

Młodzież uczestniczyła też w konferencjach tematycznych prowadzonych przez specjalistów z Polski i zagranicy. W trakcie zwiedzania była możliwość rozmów z wystawcami oraz pozyskanie materiałów dydaktycznych dotyczących upraw sadowniczych i warzywniczych.

Uczniowie z zorganizowanej wycieczki są bardzo zadowoleni i bogatsi w nowe doświadczenia i wiedzę. Kierownikiem i głównym organizatorem była pani E. Jankowska a opiekunami panie L. Zys i M. Mitko – Lesiak i pan A. Zabłocki.

targi sadownictwa i warzywnictwa w nadarzynie 15 20160121 1158692984

Zapraszamy do galerii