logo projekt POWER 2015

LISTY WSTĘPNE UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność  kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

 sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Nasza szkoła od lat zaangażowana jest w Akcję „Szlachetna Paczka”. Jest to ogólnopolski projekt , służący szerzeniu dobra, łączący tysiące osób: wolontariuszy, rodziny i osoby samotne w trudnej sytuacji życiowej oraz darczyńców.

W tym roku pomogliśmy pięcioosobowej rodzinie z naszego regionu. Aby pozyskać pieniądze na zakup produktów do paczek zorganizowaliśmy w szkole kiermasz charytatywny oraz przeprowadziliśmy wśród młodzieży zbiórkę odzieży, tekstyliów i pieniędzy, za które zakupiono artykuły spożywcze, chemiczne oraz podstawowe meble kuchenne.

Dzięki otwarciu serca na potrzeby drugiego człowieka udało nam się sprawić ogromną radość rodzinie, o czym świadczy informacja zwrotna przygotowana przez wolontariuszki Akcji, które przekazały paczkę.

Nad przebiegiem Akcji w szkole czuwały pani Dorota Idzikowska i pani Joanna Kwiatkowska.

szlachetna paczka grudzie 2015 6 20160112 1180903361

Zapraszamy do galerii

W naszej szkole trwa nadal akcja zbierania plastikowych nakrętek dla Michała, który cierpi na porażenie mózgowe i wymaga stałych zabiegów rehabilitacyjnych. To przedsięwzięcie zostało zainicjowane w listopadzie ubiegłego roku. Nasi uczniowie i nauczyciele systematycznie przynoszą plastikowe nakrętki i składają w wydzielonych miejscach. Akcję wspierają lokalne instytucje: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, sklep Pana Wacławka, firma Wiatr sp. z o.o.. 4 grudnia 2015 r. rodzina chłopca otrzymała od Nas kolejną partię korków. Transport zapewnił jeden z rodziców, Pan Zbigniew Kowalski.  Koordynatorem akcji jest pani Iwona Strulak.

IMG 6187

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

PROCEDURA REKRUTACYJNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

 sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

 

Uczniowie klas II, III i IV Technikum kształcącego w zawodach technik ekonomista i technik ogrodnik oraz klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Projekcie ,,Bialscy technicy na europejskim rynku pracy”, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • List motywacyjny ucznia o uczestnictwo w projekcie; (załącznik nr 1)
  • CV,
  • Uzasadnienie udziału w projekcie; (załącznik nr 2)
  • Zgoda rodziców; (załącznik nr 3) - dotyczy uczniów niepełnoletnich.

Dokumenty należy przedłożyć koordynatorowi projektu p. M. Kowalskiej w terminie do dnia 14.01.2016 r.