Uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach Technik Informatyk  i Technik Ogrodnik (nowy egzamin), jak również egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Technik Informatyk i Technik Ekonomista, przewyższając tym samym średnią zdawalność w województwie łódzkim i w kraju.

Gratulujemy tak dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów!!!

Zawód

Kwalifikacja

Zdawalność

 

 

ZSP Biała Rawska

województwo łódzkie

kraj

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

Technik Informatyk

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.(E.12)

88,24 %

87,16 %

85,13 %

Technik Ogrodnik

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.(R.05)

95,65 %

74,19 %

66,38 %

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin).

Technik  Informatyk

77,77 %

61 %

67,5 %

Technik  Ekonomista

88,24 %

80 %

84,3 %

Przypominamy o trwającym naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Zapraszamy uczniów, który ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 730 - 1530.

Trwa również nabór na kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik ogrodnik - kwalifikacja R.05 (Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych). Przewidywane rozpoczęcie zajęć - styczeń 2016.

Zapraszamy!

W dniu 1 września 2015 tradycyjnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny uroczystym apelem na placu przy szkolnym Orliku. W inauguracji towarzyszył nam p. Andrzej Latek - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Pani Dyrektor Jolanta Popłońska powitała nauczycieli, uczniów oraz rodziców. W tym roku szkolnym do naszej społeczności dołączyli uczniowie następujących klas pierwszych:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum kształcące w zawodach:
  • technik architektury krajobrazu
  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik informatyk
  • technik ogrodnik
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wychowawcami zostały panie: Joanna Kwiatkowska (1 LO), Małgorzata Mitko-Lesiak (1 TO / TAK), Marlena Skrętowska (1 TE / TH / TI) oraz Beata Libera (1 ZSZ).

rozpoczcie roku szkolnego 1 20151016 1203057922

Zapraszamy do galerii

Uruchomiliśmy stronę szkolną w nowej wersji. Bieżące aktualności będą dodawane tutaj; poprzednia wersja strony wraz z archiwalną zawartością jest tymczasowo dostępna pod tym adresem

Zmienił się również adres www szkolnej platformy zdalnego kształcenia (Moodle). Aktualny adres to: http://e-platforma.zspbr.rawa-maz.pl/. Konta użytkowników oraz cała zawartość platformy pozostają bez zmian.