6 kwietnia 2017 r. odbył się Szkolny Dzień Ogrodnika. Organizatorem imprezy był zespół nauczycieli przedmiotów ogrodniczych. Spotkanie składało się z czterech etapów: część artystyczna, prelekcje zaproszonych gości, konkursy ogrodnicze, poczęstunek. W pierwszej części swoje talenty artystyczne zaprezentowali uczniowie klas ogrodniczych. Po występach nadszedł czas na wykłady. Pan Arkadiusz Kartus wygłosił prelekcję pt. „Bioróżnorodność pożytecznej mikroflory podstawą biologizacji rolnictwa”, pani Katarzyna Nowak z WODR w Bratoszewicach omówiła zasady uczestnictwa w programie „Młody Rolnik”, a pan Andrzej Kowalik z KRUS przybliżył temat ograniczenia wypadkowości w rolnictwie. Na część konkursową złożyły się trzy konkurencje. Pierwszą z nich był konkurs wiedzy ogrodniczej, w którym zwyciężyła drużyna z klasy IV TO w składzie: Michał Wróbel i Sylwester Kamieniarczyk. Drugi konkurs polegał na rozpoznawaniu odmian jabłek za pomocą zmysłów :) - wygrali uczniowie klasy III TO: Dominik Góralczyk i Krzysztof Stępniak. Trzecią konkurencją był wybór najsmaczniejszego ciasta jabłkowego - najlepszy okazał się wypiek Małgorzaty Wojtczak z klasy II TO. Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji. Wspomogli nas: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Agro-Centr Agnieszka Fiutowska i Hubert Staszewski, Arkadiusz Kartus ProBiotics Polska, Karpa Frut Katarzyna i Radosław Grzejszczyk, Poplonski Trading Company, Gmina Biała Rawska i Starostwo Powiatowe Rawa Mazowiecka.

szkolny dzie ogrodnika 06042017 19 20170414 1424955557

Zapraszamy do galerii

5 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas: I i II LO oraz IV TO. Prowadzącymi były: dr Agnieszka Wolańska-Kamińska i dr Natalia Ratajczyk – wykładowcy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Agnieszka przeprowadziła warsztaty dotyczące ginących gatunków i ich ochrony. Uczniowie dowiedzieli się, że rabunkowa gospodarka zasobami przyrody w celu uzyskania maksymalnych profitów w jak najkrótszym czasie, bez względu na konsekwencje, to jedna z głównych przyczyn wymierania gatunków na całym świecie. Pani Natalia zajęła się zagadnieniem świadomej konsumpcji i jej znaczeniem dla środowiska. Przywilejem i prawem konsumenta jest otrzymywanie informacji od producenta o charakterystyce produktu. Dlatego konieczne jest odpowiednie znakowanie produktów uzyskanych tradycyjnie, jak również z wykorzystaniem biotechnologii.

warsztaty 05042017 5 20170414 1024589922

Zapraszamy do galerii

Gratulujemy naszym uczniom wysokiej zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach technik ekonomista i technik informatyk - wyniki okazały się znacznie lepsze od wyników w województwie łódzkim!

Kwalifikacja Liczba osób,
które przystąpiły do egzaminu 
Liczba osób,
które zdały egzamin 
Zdawalność
w szkole
 Zdawalność
w woj. łódzkim
A.35 Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji
 17 17 100 %  78,72 %
A.36 Prowadzenie rachunkowości  22 18  81,82 %  82,62 %
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami
16 16 100 % 74 %

28 marca w Rawie Mazowieckiej odbyły się kolejne Targi Edukacyjne, w czasie których zaprezentowaliśmy oferowane przez nas atrakcyjne kierunki kształcenia :) W trakcie indywidualnych rozmów z reprezentantami poszczególnych kierunków gimnazjaliści mogli dowiedzieć się, jak wygląda nauka w naszej szkole, a także uzyskać wiele cennych informacji o praktykach zagranicznych, realizowanych przedsięwzięciach, bazie dydaktycznej oraz internacie. Nasza młodzież podkreślała niepowtarzalną atmosferę panującą w szkole, życzliwość i zaangażowanie nauczycieli, dobre relacje między rówieśnikami. Naszą szkołę promowali uczniowie: Weronika Bigos, Seweryn Potentas, Marta Siniarska, Klementyna Trzcińska, Jakub Dobrosz, Edyta Bednarska, Adrian Muranowisz, Artur Męczyński, Paweł Siedlecki oraz nauczyciele: Anna Kowalska, Iwona Strulak, Marita Libera.

targi edukacyjne 28032017 1 20170403 1287528525

Zapraszamy do galerii