21 września 2017r. w naszej szkole odbył się próbny alarm pożarowy, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczestnicy alarmu zgodnie z obowiązującą procedurą opuścili budynki szkolne i udali się na miejsce ewakuacji.

Głównym celem przeprowadzenia próbnego alarmu było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Akcję ewakuacji nadzorowali  dyrektor Jolanta Popłońska oraz przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckie - bryg. Krzysztof Kowalski, kpt. Konrad Krupa.

Podsumowaniem akcji ewakuacyjnej była pogadanka przeprowadzona przez bryg. Krzysztofa Kowalskiego dotycząca zagrożenia, które powoduje tlenek węgla. 

Autor tesktu: Iwona Strulak

akcja ewakuacyjna probny alarm poarowy 7 20171018 1236046135

Zapraszamy do galerii