28 listopada 2017r. 120  uczniów naszej szkoły obejrzało przedstawienie teatralne  pt. „Zamknięty rozdział”,  wystawione przez Teatr KURTYNA  z Krakowa, .z zakresu profilaktyki uzależnień.

Przedstawienie było częścią programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

Elementy profilaktyczno - edukacyjne spektaklu:  przemoc emocjonalna  i psychiczna w  relacjach rodzinnych; zdrowotne społeczne i prawne skutki stosowania środków psychoaktywnych; zarządzanie i kontrola nad sferą emocjonalną/ dokonywanie wyborów, samorealizacja, budowanie poczucia własnej wartości, agresja i autoagresja jako konsekwencje niezaspokojonych potrzeb/.

Spektakl został sfinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Rawskiej.

zamknity rozdzia 1 20171205 1369489508

Zapraszamy do galerii