Prowadzimy nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19 w następujących kierunkach:

Liceum ogólnokształcące:

 • profil bezpieczeństwo wewnętrzne
 • profil bezpieczeństwo pożarowe
 • profil językowy
 • profil biologiczno-chemiczny
 • profil ogólny

Technikum kształcące w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik ogrodnik
 • technik hotelarstwa
 • technik architektury krajobrazu

Branżowa szkoła I stopnia:

 • cukiernik
 • ogrodnik
 • sprzedawca

Liceum dla dorosłych

Kursy kwalifikacyjne:

 • R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
 • R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.
 • A.22 Prowadzenie działalności handlowej.