W dniu 1 marca 2018r. uczniowie klas II TO i I TO wraz z opiekunami wyjechali na lekcje do gospodarstwa szkółkarskiego Andrzeja i Szymona Nowakowskich w Żdżarach.

Uczniowie zapoznali się ze sposobami szczepienia w ręku na elitarnym materiale bazowym (zrazy i podkładki) wykonywanym przez doświadczonych pracowników gospodarstwa. Obejrzeli nowoczesne maszyny i sprzęt wykorzystywany w pracach szkółkarskich. Uzyskali informacje o nowych odmianach jabłek wyhodowanych w gospodarstwie.

Na koniec gospodarz p. Andrzej Nowakowski poczęstował uczestników jabłkami nowych odmian powstałych w wyniku hodowli w gospodarstwie.

Najlepiej smakowały odmiany Muna i Vikto-Red.

Uczniowie byli zadowoleni z lekcji w terenie, w trakcie której zadawali pytania na które uzyskali profesjonalne odpowiedzi.

Wyjazd zorganizowali nauczyciele przedmiotów ogrodniczych: E. Jankowska, L. Szczurkiewicz, A. Zabłocki.

lekcja szczepienia rolin 2 20180315 1429500421

Zapraszamy do galerii