13 marca 2018 r. uczniowie kl. I LO, IILO i II TO wzięli udział w lekcji lokalnej historii, poświęconej I wojnie światowej w okolicach Białej Rawskiej. Spotkanie poprowadził p. Andrzej Walczak członek Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego, pasjonat lokalnej historii.

Spotkanie było częścią projektu edukacji historycznej „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski”, realizowanego przez naszą szkołę.

Prelekcja przybliżyła nam przyczyny wybuchu I wojny światowej, jej przebieg i skutki. Z pierwszej części prezentacji dowiedzieliśmy o dwóch ważnych bitwach, jakie rozegrały się na terenie Prus Wschodnich i Królestwa Polskiego już w pierwszych miesiącach wojny. Była to stoczona w sierpniu 1914 r. bitwa pod Tannenbergiem i rozegrana w listopadzie 1914 r. – szczególnie krwawa – Bitwa Łódzka.

Prowadzący zwrócił naszą uwagę na nowy charakter i techniki toczonych walk, wykorzystanie samochodów pancernych, czołgów, samolotów, a także broni masowego rażenia - chloru, który użyty został już 01.02.1915 r. w okolicach Woli Szydłowieckiej. Nagminne było żywienie się wojska niemieckiego i rosyjskiego kosztem miejscowej ludności. Rekwirowano żywność, konie, wozy, metale kolorowe i urządzenia. Z dzwonnicy bialskiego kościoła zabrano dzwony a organy zostały pozbawione piszczałek.

Dowiedzieliśmy się o samorzutnym powoływaniu administracji lokalnej w postaci Komitetów Obywatelskich, w Rawie Mazowieckiej i Białej. Na czele komitetu w Białej stanął ówczesny proboszcz ks. Roman Radliński. Celem tej administracji było zapanowanie nad powszechnie wówczas panującym głodem, brakiem podstawowych produktów, w tym mąki i węgla, chorobami zakaźnymi, bezdomnością tysięcy ludzi, którzy uciekli przed frontem i tułali się w okolicy. Powstały herbaciarnie, jadłodajnie.

Na koniec prowadzący omówił duże straty wśród miejscowej ludności cywilnej. Wskazał też ogromne liczby poległych w rejonie Białej i Rawy żołnierzy obydwu walczących stron, którzy w większości bezimiennie pochowani są na rozsianych w okolicy cmentarzach polowych. W 1918 r. Niemcy na terenie powiatu łódzkiego ewidencjonowali 16.603 mogiły, w tym 429 zbiorowych, zaś na terenie powiatu skierniewickiego (w którego skład w czasie okupacji niemieckiej wchodził dawny powiat rawski) 35.802 mogiły, w tym 3.024 mogił zbiorowych. Do takich należą dwie zbiorowe mogiły znajdujące się we Franopolu oraz jedna, która znajduje się prawdopodobnie w Lesiewie. O czym zapewne wie niewielu mieszkańców naszej gminy.

Spotkanie z Panem Andrzejem Walczakiem było trzecim w tym roku szkolnym. Każde z nich było niecodzienną lekcją lokalnej historii, o której młodzi ludzie wiedzą mało. Jesteśmy wdzięczni panu Andrzejowi Walczakowi za chęć podzielenia się z nami swoją ogromną wiedzą historyczną, przekazaną w sposób bardzo ciekawy, gawędziarski.

Za organizację spotkań odpowiadały panie Joanna Kwiatkowska i Zofia Olewińska.

Autor tekstu: Zofia Olewińska

i wojna wiatowa w okolicach biaej rawskiej 9 20180321 1034217859

Zapraszamy do galerii