W ramach przygotowania do matury młodzież bierze udział w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, które prowadzi pani Alina Krawczyk.

Podczas tych spotkań uczniowie m.in. przypominają sobie treści lektur i ich konteksty kulturowe, rozmawiają o motywach literackich, doskonalą czytanie ze zrozumieniem i rozwiązują problemy pojawiające się w ramach samodzielnych przygotowań w domu.

zajcia dodatkowe jzyk polski 1 20180321 1597506425

Zapraszamy na galerii