22 marca 2018 roku nasza szkoła była gospodarzem finału VI Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego zorganizowanego przez panią Katarzynę Dawidowicz.

vi powiatowego konkursu jzyka niemieckiego 49 20180322 1991212757

Etap pierwszy konkursu odbył się 12 lutego 2018 roku i wzięło w nim udział 50 uczestników: 19 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, 10 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 7 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 10 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz 4 uczniów Publicznego Katolickiego Liceum im. św. Jana Pawła II w Rawie Maz. Ich zadaniem było napisanie testu leksykalno-gramatycznego.

Prace konkursowe oceniali nauczyciele uczący w poszczególnych szkołach, pani Agnieszka Chylak, pan Radosław Janeczek, pani Beata Skoneczna, pani Daria Wieteska, pani Ewa Duklas, panie Anna Jagniątkowska i Agnieszka Kosińska, oraz pani  Katarzyna Dawidowicz.

Do finału zakwalifikowało się dziesięciu uczniów: dwoje uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, troje uczniów z ZSP im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, jeden uczeń z ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, dwie uczennice z ZSP w Białej Rawskiej, oraz dwie uczennice z Katolickiego Publicznego Liceum im. św. Jana Pawła II w Rawie Maz. 

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego, motywowanie uczniów do rozwijania własnych umiejętności i doskonalenie sprawności językowych.

Zadaniem finałowym uczniów było przygotowanie i przedstawienie w języku niemieckim zaproszonym gościom, komisji konkursowej i publiczności prezentacji reklamującej nasz region jako cel urlopowy dla turystów zagranicznych.

Występy uczniów oceniała komisja w składzie: Beata SkonecznaAgnieszka Chylak, Anna Jagniątkowska oraz Katarzyna Dawidowicz.

Komisja oceniając wystąpienia uczniów szczególnie zwracała uwagę na:

 • poprawność fonetyczną, 
 • sposób realizacji tematu (ciekawy dobór treści), 
 • kompozycję wypowiedzi ,
 • jasność stylu i bogactwo języka ,
 • swobodę wypowiedzi i umiejętność prezentacji materiału, 
 • poprawność gramatyczną, 
 • czas wypowiedzi.

Wyniki finału:

 1. Daniel Kępa z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Maz.
 2. Przemysław Bałut ZSP im. Władysława Reymonta w Rawie Maz.
 3. Natalia Stefańska z Katolickiego Publicznego Liceum im. św. Jana Pawła II w Rawie Maz.
 4. Patrycja Skóra ZSP im. Władysława Reymonta w Rawie Maz.
 5. Bartłomiej Biniszewski z CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Maz.

Każdy z finalistów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Firmę LOGO s.c., Firmę Metalbud „Nowicki”Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Ambasadę Niemiec i Ambasadę Szwajcarii. Patronat nad konkursem objął Starosta Rawski pan Józef Matysiak.

Autor tekstu: Katarzyna Dawidowicz

Zapraszamy do galerii