logotypy

Rozpoczęliśmy realizację projektu

„Staże zawodowe oknem na rynek pracy”

współfinansowanego z środków Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów w zakładce Projekt Kształcenia Zawodowego.