Budynek szkoły

Budynek szkoły powstał w latach 1960-1962 z przeznaczeniem na szkołę podstawową. Usilne starania pana Władysława Krzesaka - później pierwszego dyrektora szkoły - oraz władz administracyjnych miasta sprawiły, że władze oświatowe przychyliły się do utworzenia w nim szkoły średniej.

Dekretem Ministra Oświaty z dn. 3 IX 1962r. nr 2-11/212/62 powołano do istnienia Technikum Ekonomiczne w Białej Rawskiej. Była to pierwsza szkoła średnia w tej miejscowości. Fakt ten przyczynił się do nobilitacji małego rolniczego miasteczka. Powstałe technikum przez wiele lat zaspakajało potrzeby gminy na kwalifikowaną kadrę.

Szkoła była ważnym czynnikiem wpływającym na przeobrażenie społeczno - gospodarcze terenu. Obok funkcji dydaktyczno-wychowawczej pełniła rolę ośrodka kultury.

Nowy budynek szkoły wymagał szybkiego uporządkowania terenu obejściowego. Zabrali się do tego nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice i nauczyciele. W szybkim tempie wykonano niezbędne prace porządkowe, zakrzewiono i ukwiecono teren.

Jednym z ciekawszych przedsięwzięć tamtego okresu była akcja Bratek przeprowadzona wiosną 1963 r. Z inicjatywy samorządu klasy IC każdy uczeń przyniósł po 1zł i za zebrane pieniądze kupiono w Spółdzielni Produkcyjnej bardzo dużo bratków. Posadzono je przed budynkiem i na jego froncie. Każdy miał swój bratek.

W roku 1964 Komitet Rodzicielski zainicjował wśród rodziców wyrób płyt chodnikowych, aby wyłożyć chodnik wokół budynku szkolnego i przed budynkiem. Do pracy włączyła się młodzież - każda klasa wykonała po lekcjach po 100 sztuk płytek.
Prace dozorował woźny Janusz Lenartowicz. Wkrótce obejście szkoły otoczone zostało chodnikiem.

 

Organizacje i koła zainteresowań

Od pierwszego roku istnienia szkoły funkcjonowały w niej różne koła zainteresowań, w ramach których młodzież miała możliwość rozwijania swoich zdolności.

Już w roku szkolnym 1962/63 w szkole istniały:
- Kółko recytatorskie
- Kółko plastyczne
- Zespół muzyczny i chór
- Szkolne Koło Sportowe
- Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze

W zespole muzycznym były wówczas dwie grupy: grupa zaawansowana, na której spoczywał obowiązek uczestniczenia w zaplanowanej działalności kulturalnej i grupa młodsza, która jeszcze nie może występować.
Skład instrumentów jest następujący: 17 mandolin, 2 banjo, 2 mandole, 7 gitar, 2 akordeony będące prywatną własnością, kontrabas, perkusja. Instruktorem jest pan Zenon Karpiński.
Zespół występuje nie tylko w szkole, ale także w miejscowym kinie "Przedwiośnie" - gdzie gra i śpiewa dla mieszkańców miasteczka, a także wyjeżdża ze swym programem m.in. do Rawy Mazowieckiej oraz Sadkowic.

Rok później powstały nowe organizacje:
- Szkolne Koło Budowy Szkół - opiekun prof. Maria Kopka
- Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i Kraju - prof. Antonina Łabędź
- Polski Czerwony Krzyż - prof. Irena Gątarek
- Szkolne Koło Oszczędności - prof. Janusz Kopka
- Liga Ochrony Kraju i Towarzystwo Przyjaźni Związku Radzieckiego - prof. Julia Łazarz

W roku szkolny 1964/65 powołano do istnienia nowe organizacje:
- Związek Młodzieży Socjalistycznej - dla klas starszych
- Związek Harcerstwa Polskiego - dla klas młodszych
- Kółko fotograficzne
- Zespół taneczny
- Zespół muzyczny Angelinki i sekcja rytmiczna chłopców

Na szczególną uwagę z pewnością zasługuje nowo powstały zespół muzyczny. Tworzą go przede wszystkim dziewczęta, które przyszły do naszej placówki z miejscowej szkoły podstawowej, gdzie należały do harcerskiego zespołu wokalnego Angelinki.

Angelinki występują często razem z sekcją rytmiczną chłopców i szybko zyskują rozgłos w terenie. Bez wątpienia duża w tym zasługa ich instruktora, pana Zbigniewa Musiałka. Zespół ten daje liczne występy nie tylko na terenie powiatu, ale także m.in. w Zgierzu, Pabianicach, Tomaszowie Mazowieckim czy Spale. Pisze o nich miejscowa prasa.

W tym czasie w szkole prężnie działa też Szkolne Koło Oszczedności. Młodzież naszej szkoły przystąpiła do konkursu oszczędzania i zajęła III miejsce w województwie, a tym samym zakwalifikowała się do eliminacji centralnych. Szkoła otrzymała 600 zł nagrody. Najprzyjemniejsze było jednak co innego.

Centralny Związek Spółdzielni Oszczednościowo - Pożyczkowej 3 maja 1965 r zorganizował w naszej szkole imprezę, którą prowadziło Polskie Radio. Do szkoły przybyło wielu aktorów i ludzi radia. Tematyka spotkania wiązała się z oszczędzaniem. Impreza ta była nadawana później w radiowym programie "Na wirażu". Dodatkowo 31 uczniów otrzymało książeczki SOP-u z kwotą 60 lub 70 zł jako nagrodę za oszczędzanie.

 

Ważną rolę odgrywa również Spółdzielnia Uczniowska powstała w październiku 1963 r. Liczy ona wówczas 186 członków, którzy zadeklarowali udział w wysokości 8 zł i wpłacili wpisowe po 2 zł. Za tę sumę zakupiono materiały piśmienne. Sprzedawane były także słodycze. Wybrano nazwę dla spółdzielni: EKONOMISTA.

Długo spółdzielnia nie miała dobrego miejsca na swoją lokalizację. Sytuacja ta zmieniła się dopiero po wybudowaniu korytarza łączącego szkołę z internatem Tam wygospodarowano pomieszczenie na spółdzielnię uczniowską. Stworzyło to dogodne warunki do pracy sklepiku, zarówno dla potrzeb młodzieży zamieszkującej internat, jak również dla młodzieży szkolnej.

Członkowie Spółdzielni prowadzili szeroką działalność. Dzięki min funkcjonował sklepik a nawet kawiarenka zorganizowana na terenie internatu. Oni organizowali rożne akcje na rzecz miasta np. Porządkujemy nasze miasteczko. Oni sadzili kwiaty i krzewy w parku miejskim. Spółdzielcy włączyli się też w zbieranie surowców wtórnych.

Młodzi spółdzielcy objęli także patronat nad Miejskim Kołem Rencistów i Emerytów. Prowadzili stałą opiekę nad rencistami. Pomagali im w trudach codziennego życia i organizowali ciepłe spotkania przy herbacie.

Ciekawym przedsięwzięciem spółdzielców było uruchomienie sekcji krawieckiej - jej członkowie przyszywali zainteresowanym tarcze szkolne, wieszaki, guziki. Inni pracowali przy naprawie sprzętu szkolnego - chłopcy poskręcali wszystkie ruszające się krzesła, zreperowali wszystkie skrzypiące drzwi i niedomykające się szafy, dziewczęta zaś kleiły podniszczone mapy. Wkrótce okazało się, że niektóre z nich potrafią też piec świetne gofry, a inne mają fach fryzjera w swoim ręku.

Pracami Spółdzielni uczniowskiej kierowały najpierw prof. Helena Piotrowska a następnie prof. Krystyna Krzesak.

Szeroką działalność prowadzi też szkolna drużyna Zwiazku harcerstwa Polskiego. Na przykład w ramach akcji Miasto - Wsi harcerze naszego technikum zorganizowali biwak w Lesiewie. Harcerki dały występ artystyczny, na który przyszli okoliczni mieszkańcy. Był to montaż literacki ukazujący martyrologię dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Śpiewano pieśni żołnierskie i piosenki harcerskie.