Kadra ZSP w roku szkolnym 2017/2018

 1. Popłońska Jolanta - dyrektor, informatyka
 2. Kowalska Małgorzata - wicedyrektor, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Adamski Mateusz - religia
 4. Ciszewski Kamil - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe ogrodnicze
 5. Dawidowicz Katarzyna - język niemiecki
 6. Dziedzic Barbara - biologia, wychowanie fizyczne
 7. Góraj Małgorzata - przedmioty zawodowe ekonomiczne, informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
 8. Idzikowska Dorota - pedagog szkolny
 9. Jankowska Elżbieta - chemia, przedmioty zawodowe ogrodnicze
 10. Kata Danuta - język polski
 11. Kopka Alicja - język rosyjski
 12. Kotecka Karolina - przedmioty zawodowe informatyczne, obowiązki bibliotekarza
 13. Kowalska Anna - obowiązki bibliotekarza, wychowanie do życia w rodzinie, język polski, wiedza o kulturze
 14. Krawczyk Alina - język polski
 15. Kwiatkowska Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
 16. Libera Beata - geografia, przedmioty zawodowe hotelarskie i architektury krajobrazu
 17. Łysoniewska Lidia - geografia, historia, historia i społeczeństwo
 18. Machałowska Wioletta - język angielski
 19. Majewska-Lisowska Małgorzata - język angielski
 20. Michałowska-Zys Krystyna - przedmioty zawodowe ekonomiczne
 21. Mitko-Lesiak Małgorzata - fizyka, chemia, matematyka
 22. Olewińska Zofia - kierownik internatu, wiedza o kulturze
 23. Pazura Renata - przedmioty zawodowe ekonomiczne
 24. s. Pietruszka Renata - religia
 25. Połeć Marita - przedmioty zawodowe ogrodnicze
 26. Popłońska Karolina - język rosyjski (urlop zdrowotny)
 27. Potrzebowska Renata - matematyka
 28. Przybyłek Henryka - przedmioty zawodowe ogrodnicze
 29. Rawski Konrad - przedmioty zawodowe informatyczne
 30. Skrętowska Marlena - matematyka
 31. ks. Słomiński Grzegorz - religia
 32. Strulak Iwona - obowiązki bibliotekarza, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa
 33. Strzelczyk Ewelina - język rosyjski
 34. Szczurkiewicz Luiza - przedmioty zawodowe ogrodnicze
 35. Wilkoszewska Agata - wychowawca internatu
 36. Zabłocki Andrzej - przedmioty zawodowe ogrodnicze
 37. Ziółkowski Andrzej - wychowanie fizyczne
 38. Zys Lidia - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe ogrodnicze