Kierunki kształcenia na rok szkolny 2018/19:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Profil

Przedmioty do wyboru z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji

bezpieczeństwo wewnętrzne,

bezpieczeństwo pożarnicze

język obcy rozszerzony,

biologia,

geografia,

chemia,

wiedza o społeczeństwie,

język polski

język angielski,

język niemiecki 
lub język rosyjski

język polski,

matematyka,

język obcy,

edukacja dla bezpieczeństwa

biologiczno-chemiczny

język polski,

matematyka,

język obcy,

biologia

językowy, ogólny

język polski,

matematyka,

język obcy


TECHNIKUM

Zawód

Przedmioty 
z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji

Technik ekonomista

język obcy rozszerzony,

matematyka lub geografia

język angielski,

język niemiecki 
lub język rosyjski

język polski,

matematyka,

historia,

język obcy

Technik informatyk

język obcy rozszerzony,

matematyka lub geografia lub informatyka

język angielski,

język rosyjski

lub język niemiecki

język polski,

matematyka,

informatyka,

język obcy

Technik ogrodnik

język obcy rozszerzony,

chemia lub biologia

język angielski,

język rosyjski 
lub język niemiecki

język polski,

matematyka,

biologia,

język obcy

Technik architektury krajobrazu

język obcy rozszerzony,

biologia lub chemia

język angielski,

język rosyjski, 
język niemiecki

język polski,

matematyka,

biologia,

język obcy

Technik hotelarstwa

język obcy rozszerzony, geografia

język angielski,

język niemiecki 
lub język rosyjski

język polski,

matematyka,

geografia,

język obcy


BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA

Zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji

cukiernik

język rosyjski

język polski, chemia,

historia, język obcy

ogrodnik

język rosyjski

język polski, biologia,

historia, język obcy

sprzedawca

język rosyjski

język polski, matematyka,

historia, język obcy