1962 r. powołanie do życia Technikum Ekonomicznego
1966 r. nadanie szkole imienia Władysława Kowalskiego
1967 r. powstanie Liceum Ekonomicznego
1968 r. oddanie do użytku nowego budynku internatu
1971 r. likwidacja Technikum Ekonomicznego
1973 r. otwarcie Liceum Zawodowego
1974 r. powstanie Zespołu Szkół Zawodowych
1975 r. rozpoczyna funkcjonowanie Filia Zaocznego Technikum Administracji Terenowej w Łodzi
1978 r. szkoła otrzymuje sztandar
1987 r. likwidacja Liceum Zawodowego
1992 r. powstanie Liceum Handlowego
2000 r. powstanie Liceum Ogólnokształcącego
2001 r. otwarcie Liceum Ogrodniczego
2001 r. powstanie Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych
2002 r. reorganizacja kierunków kształcenia; powstają:
  - jedna klasa liceum profilowanego o kierunku ekonomiczno-administracyjnym
  - dwie klasy technikum ekonomicznego
  - jedna klasa technikum handlowego