Szkolenie BHP dla uczestników staży

odbędzie się w dniu:

21.06.2018 r. (czwartek) dla technikum ogrodniczego w godzinach 9:30-15:30

22.06.2018 r.( piątek) dla technimum ekonomicznego w godzinach 9:30-15:30

23.06.2018 r. (sobota) dla technikum informatycznego w godzinach 9:30-15:30