Szkolne Koło Biologiczne skupia uczniów szczególnie zainteresowanych naukami biologicznymi. Spotkania mają na celu poszerzenie wiedzy uczniów, dają możliwość samorealizacji, łączą teorię z praktyką oraz pozwalają na odkrywanie tajników biologii poprzez doświadczenia.

Program pracy koła biologicznego ma za zadanie przedstawić treści realizujące i wychodzące poza podstawę programową. Jest więc skierowany do uczniów o szczególnym zamiłowaniu do nauk biologicznych, ale nie tylko.

Wśród realizowanych treści dużo miejsca poświęcono bioróżnorodności oraz działaniom, które mają na celu rozbudzanie i kształtowanie świadomości ekologicznej.

Prezentowany program realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Realizujemy następujące cele:

 • kształtowanie szacunku dla przyrody i jej bogactwa,
 • poznawanie współzależności między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym,
 • propagowanie zdrowego stylu życia ,
 • zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka,
 • poznawanie bioróżnorodności na zajęciach terenowych,
 • kształtowanie postaw świadomego konsumenta,
 • integrowanie uczniów z różnych klas wykazujących wspólne zainteresowania,
 • uczestnictwo w konkursach i olimpiadach,
 • wdrażanie uczestników do wykonywania prostych doświadczeń laboratoryjnych,
 • doskonalenie techniki mikroskopowania,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Opracowała mgr Barbara Dziedzic

Zapraszamy do galerii