Na zajęcia wyrównawcze z matematyki uczęszcza 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Podczas spotkań omawiamy zagadnienia z zakresu podstawowego z matematyki, zgodnie z treściami zapisanymi w projekcie.

Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem różnych metod aktywizujących oraz stosowane są różne formy pracy np. praca indywidualna, praca w grupie. Na bieżąco monitorowane są postępy uczniów w zrozumieniu i opanowaniu wiadomości i umiejętności. Frekwencja na zajęciach jest bardzo wysoka.                     

Opracowała: mgr Marlena Skrętowska

Zapraszamy do galerii