Zajęcia koła informatycznego odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. Celem spotkań jest uzupełnienie i poszerzenie wiadomości uczestników z zakresu informatyki oraz realizacja zagadnień wykraczających poza podstawę programową. Uczniowie poznają podstawowe pojęcia dotyczące algorytmiki i programowania, składnię języków C++ oraz Ruby, a ponadto kształtują umiejętność programowania poprzez tworzenie prostych aplikacji w wybranych językach. Zajęcia sprzyjają rozwojowi osobowości uczniów, kształtowaniu umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów.

Opracował mgr Konrad Rawski

Zapraszamy do galerii