Zajęcia koła matematycznego w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. Uczestnikami są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. Celem spotkań jest uzupełnienie i poszerzenie wiadomości uczestników z zakresu matematyki oraz realizacja zagadnień wykraczających poza podstawę programową. Zajęcia sprzyjają rozwojowi zainteresowań, kształtowaniu umiejętności samodzielnego myślenia oraz wyciągania logicznych wniosków.

Opracowała: mgr Renata Potrzebowska

Zapraszamy do galerii