Dyrektor   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, 96-230 Biała Rawska tel/ fax 46 81-59-546 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych 75 000 litrów do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. 15 Grudnia 9, 96-230 Biała Rawska.