Dyrektor   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, 96-230 Biała Rawska tel/ fax 46 81-59-546

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na  wynajem stołówki z zapleczem kuchennym i wyposażeniem  przy Internacie ZSP w Białej Rawskiej na czas nieoznaczony z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.