W okresie od 15 lutego do 16 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły i osoby z zewnątrz mieli okazję obejrzeć czasową wystawę „Wielka Wojna na Ziemi Rawskiej”, którą udostępniło nam Muzeum Ziemi Rawskiej.

Ekspozycja została przygotowana przez pasjonatów historii, zafascynowanego historią pierwszej wojny światowej mecenasa Jacka Furmańczyka i rawskiego publicystę Artura Guta.

Wystawa jest poświęcona wydarzeniom z historii Rawy i okolicznych gmin w dobie I wojny światowej. Ma na celu upamiętnienie ofiar poniesionych w latach 1914-1915 przez mieszkańców powiatu rawskiego oraz żołnierzy, którzy tu wówczas polegli. Plansze wystawowe przedstawiają najistotniejsze wątki związane z przebiegiem walk w Rawie i okolicach w latach 1914-1915, poparte dokumentami, fotografiami, listami, pracami malarskimi, kartami widokowymi z tamtego okresu.

Wystawa była częścią projektu edukacji historycznej realizowanego przez naszą szkołę, za jej organizację odpowiadały panie Zofia Olewińska i Joanna Kwiatkowska.

Autor tekstu: Zofia Olewińska

wystawa wielka wojna na ziemi rawskiej 2 20180321 1759771564

Zapraszamy do galerii

13 marca 2018 roku nasi uczniowie: Sylwia Strojek z klasy I LO, Bartłomiej Świdnicki również z klasy I LO oraz Konrad Kurmanowski z klasy I TE, reprezentowali szkołę, podczas powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Jest to konkurs zupełnie inny niż wszystkie inne. Potrzebne wiadomości młodzież zdobywa na własną rękę analizując pytania z lat ubiegłych, oraz często czytając pożarniczą literaturę. Przygotowanie zajmuje sporo czasu, jednak daje bardzo dużo satysfakcji. Konkurs, wzorem lat ubiegłych podzielony był na dwie części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali test, w drugiej odpowiadali przed komisją na wylosowane przez siebie pytania. Zakres wiedzy dotyczył przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po ostatecznych rozgrywkach w grupie szkół ponadgimnazjalnych, nasza uczennica Sylwia Strojek zajęła III miejsce w powiecie.

Serdecznie gratulujemy!!! 

Autor tekstu: Iwona Strulak    

ogolnopolski turniej wiedzy poarniczej 3 20180315 1089903281

Zapraszamy do galerii                       

13 marca 2018 r. uczniowie kl. I LO, IILO i II TO wzięli udział w lekcji lokalnej historii, poświęconej I wojnie światowej w okolicach Białej Rawskiej. Spotkanie poprowadził p. Andrzej Walczak członek Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego, pasjonat lokalnej historii.

Spotkanie było częścią projektu edukacji historycznej „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski”, realizowanego przez naszą szkołę.

Prelekcja przybliżyła nam przyczyny wybuchu I wojny światowej, jej przebieg i skutki. Z pierwszej części prezentacji dowiedzieliśmy o dwóch ważnych bitwach, jakie rozegrały się na terenie Prus Wschodnich i Królestwa Polskiego już w pierwszych miesiącach wojny. Była to stoczona w sierpniu 1914 r. bitwa pod Tannenbergiem i rozegrana w listopadzie 1914 r. – szczególnie krwawa – Bitwa Łódzka.

Prowadzący zwrócił naszą uwagę na nowy charakter i techniki toczonych walk, wykorzystanie samochodów pancernych, czołgów, samolotów, a także broni masowego rażenia - chloru, który użyty został już 01.02.1915 r. w okolicach Woli Szydłowieckiej. Nagminne było żywienie się wojska niemieckiego i rosyjskiego kosztem miejscowej ludności. Rekwirowano żywność, konie, wozy, metale kolorowe i urządzenia. Z dzwonnicy bialskiego kościoła zabrano dzwony a organy zostały pozbawione piszczałek.

Dowiedzieliśmy się o samorzutnym powoływaniu administracji lokalnej w postaci Komitetów Obywatelskich, w Rawie Mazowieckiej i Białej. Na czele komitetu w Białej stanął ówczesny proboszcz ks. Roman Radliński. Celem tej administracji było zapanowanie nad powszechnie wówczas panującym głodem, brakiem podstawowych produktów, w tym mąki i węgla, chorobami zakaźnymi, bezdomnością tysięcy ludzi, którzy uciekli przed frontem i tułali się w okolicy. Powstały herbaciarnie, jadłodajnie.

Na koniec prowadzący omówił duże straty wśród miejscowej ludności cywilnej. Wskazał też ogromne liczby poległych w rejonie Białej i Rawy żołnierzy obydwu walczących stron, którzy w większości bezimiennie pochowani są na rozsianych w okolicy cmentarzach polowych. W 1918 r. Niemcy na terenie powiatu łódzkiego ewidencjonowali 16.603 mogiły, w tym 429 zbiorowych, zaś na terenie powiatu skierniewickiego (w którego skład w czasie okupacji niemieckiej wchodził dawny powiat rawski) 35.802 mogiły, w tym 3.024 mogił zbiorowych. Do takich należą dwie zbiorowe mogiły znajdujące się we Franopolu oraz jedna, która znajduje się prawdopodobnie w Lesiewie. O czym zapewne wie niewielu mieszkańców naszej gminy.

Spotkanie z Panem Andrzejem Walczakiem było trzecim w tym roku szkolnym. Każde z nich było niecodzienną lekcją lokalnej historii, o której młodzi ludzie wiedzą mało. Jesteśmy wdzięczni panu Andrzejowi Walczakowi za chęć podzielenia się z nami swoją ogromną wiedzą historyczną, przekazaną w sposób bardzo ciekawy, gawędziarski.

Za organizację spotkań odpowiadały panie Joanna Kwiatkowska i Zofia Olewińska.

Autor tekstu: Zofia Olewińska

i wojna wiatowa w okolicach biaej rawskiej 9 20180321 1034217859

Zapraszamy do galerii

Dnia 13 marca 2018 roku odbył się organizowany corocznie Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej, który w tym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W Turnieju wzięło udział 32 chłopców i 10 dziewcząt. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w dwuosobowych drużynach.

Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

I miejsce: Dariusz Cyranowicz i Seweryn Czech

II miejsce: Michał Warda i Konrad Soból

III miejsce: Mateusz Karpiński i Szymon Kępka

Klasyfikacja końcowa w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Monika Pyrzak i Dominika Nowocin

II miejsce: Paulina Jakubiak i Anita Rokitka

III miejsce: Aleksandra Bińkowska i Agata Potrzebowska

Organizatorami Turnieju byli: Andrzej Ziółkowski i Lidia Zys.

Autor tekst: Andrzej Ziółkowski

walentynkowy turniej piki siatkowej 7 20180319 1492366558

Zapraszamy do galerii