menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Plan zajęć dla Kursu Kwalifikacyjnego R.05

Plan Kurs Kwalifikacyjny R.05

Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Plan Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych