menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Logo projektu

Projekt „Uczniowie ZSP – Biała Rawska szansą dla rozwoju”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. K. K. Baczyńskiego w Białej Rawskiej
realizuje projekt pt. „"Uczniowie ZSP – Biała Rawska szansą dla rozwoju",
o numerze RPLD.11.03.01-10-0044/19
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.


Czas trwania projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022


Całkowita wartość projektu: 1 650 506,64 zł


Kwota dofinansowania: 1 486 455,97 zł