menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Logo projektu

Projekt „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. K. K. Baczyńskiego w Białej Rawskiej
realizuje projekt pt. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”
o numerze RPLD – 11.03.01 – IZ.00 – 10 – 001/17
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.


Czas trwania projektu: 02.01.2018 – 31.12.2019


Całkowita wartość projektu: 1 181 523,96 zł


Kwota dofinansowania: 1 063 371, 96 zł