menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Logo projektu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o otwarciu ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o otwarciu ofert

Dyrektor Zespołu Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej

Szczegóły w załącznikach.
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zakup oleju opałowego
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert do przetargu nieograniczonego na zakup szklarni

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o otwarciu ofert do przetargu nieograniczonego na zakup szklarni

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o otwarciu ofert

II zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szklarni ogrodowej

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zakupu szklarni ogrodowej w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.
Zapytanie ofertowe - szklarnia ogrodowa
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia
Załącznik nr 2 - Wzor umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 4 – Formularz Oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert do przetargu nieograniczonego na zakup szklarni

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o otwarciu ofert do przetargu nieograniczonego na zakup szklarni

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o otwarciu ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert do przetargu nieograniczonego na zakup ciągnika rolniczego

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o otwarciu ofert do przetargu nieograniczonego na zakup ciągnika rolniczego

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o otwarciu ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szklarni ogrodowej

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zakupu szklarni ogrodowej w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.
Zapytanie ofertowe - szklarnia ogrodowa
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia
Załącznik nr 2 - Wzor umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 4 – Formularz Oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szklarni ogrodowej

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zakupu ciągnika rolniczego w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.
Zapytanie ofertowe - ciągnik rolniczy
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia
Załącznik nr 2 - Wzor umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 4 – Formularz Oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o otwarciu ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o otwarciu ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Szczegóły w załącznikach.
Treść ogłoszenia
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zakup oleju opałowego
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie
Załącznik nr 7 - Przykładowa klauzula informacyjna przy zamówieniach
Załącznik nr 8 - Wzór informacji w związku z RODO

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkolenia w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.
Zapytanie ofertowe -szkolenia 2018
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Załącznik nr 2 – Wykaz osób realizujących szkolenie.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia
Załacznik nr 4-5 - Doświadczenie i jakość usług
Załącznik nr 6 - Wzor umowy

Informacje do zapytania dotyczącego szkoleń i kursów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

II Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń i kursów

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń i kursów w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.
Zapytanie ofertowe -szkolenia 2018
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty zadanie 1 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty zadanie 2 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 3 – Formularz Oferty zadanie 3 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 4 – Formularz Oferty zadanie 4 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 5 – Formularz Oferty zadanie 5 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia
Załącznik 7 - 8 - Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz jakości usług oferenta
Załącznik nr 9 - Wzor umowy zadanie 1
Załącznik nr 10 - Wzor umowy zadanie 2
Załącznik nr 11 - Wzor umowy zadanie 3
Załącznik nr 12 - Wzor umowy zadanie 4
Załącznik nr 13 - Wzor umowy zadanie 5
Załącznik nr 14 - Wykaz kadry

Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń i kursów

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń i kursów w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.
Zapytanie ofertowe -szkolenia 2018
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty zadanie 1 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 2 - Formularz Oferty zadanie 2 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 3 - Formularz Oferty zadanie 3 wraz z oświadczeniem
Załacznik nr 4 - Formularz Oferty zadanie 4 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 5 - Formularz Oferty zadanie 5 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 6 - Formularz Oferty zadanie 6 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia
Załącznik 8 - 9 - Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz jakości usług oferenta
Załącznik nr 11 - Wzor umowy zadanie 1
Załącznik nr 11 - Wzor umowy zadanie 2
Załącznik nr 12 - Wzor umowy zadanie 3
Załącznik nr 13 - Wzor umowy zadanie 4
Załącznik nr 14 - Wzor umowy zadanie 5
Załącznik nr 15 - Wzor umowy zadanie 6
Załącznik nr 16 - Wykaz kadry

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Szczegóły w załącznikach.
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zakup oleju opałowego
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 615127-N-2018r

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Szczegóły w załącznikach.
SIWZ
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
Załacznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 8 - Wniosek o wycofanie oferty