menu: Główna | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Logo projektu

Informacje do zapytania dotyczącego szkoleń i kursów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Szczegóły w załącznikach.
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zakup oleju opałowego
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 615127-N-2018r

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Szczegóły w załącznikach.
SIWZ
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
Załacznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 8 - Wniosek o wycofanie oferty