menu: Główna | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Logo projektu

Lista przetargów

II Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń i kursów

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń i kursów w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.
Zapytanie ofertowe -szkolenia 2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty zadanie 1
Załącznik nr 2 - Formularz oferty zadanie 2
Załącznik nr 3 - Formularz oferty zadanie 3
Załacznik nr 4 - Formularz oferty zadanie 4
Załącznik nr 5 - Formularz oferty zadanie 5
Załącznik nr 6 - Formularz oferty zadanie 6
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku powiązań i wykluczenia
Załącznik nr 8 i 9 - Doświadczenie i jakość usług
Załącznik nr 10 - Wzor umowy zadanie 1
Załącznik nr 11 - Wzor umowy zadanie 2
Załącznik nr 12 - Wzor umowy zadanie 3
Załącznik nr 13 - Wzor umowy zadanie 4
Załącznik nr 14 - Wzor umowy zadanie 5
Załącznik nr 15 - Wzor umowy zadanie 6
Załącznik nr 16 - Wykaz kadry

Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń i kursów

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń i kursów w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.
Zapytanie ofertowe -szkolenia 2018
Załącznik nr 1 - Formularz oferty zadanie 1
Załącznik nr 2 - Formularz oferty zadanie 2
Załącznik nr 3 - Formularz oferty zadanie 3
Załacznik nr 4 - Formularz oferty zadanie 4
Załącznik nr 5 - Formularz oferty zadanie 5
Załącznik nr 6 - Formularz oferty zadanie 6
Załącznik nr 7 - Formularz oferty zadanie 7
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań i wykluczenia
Załącznik nr 9 i 10 - Doświadczenie i jakość usług
Załącznik nr 11 - Wzor umowy zadanie 1
Załącznik nr 12 - Wzor umowy zadanie 2
Załącznik nr 13 - Wzor umowy zadanie 3
Załącznik nr 14 - Wzor umowy zadanie 4
Załącznik nr 15 - Wzor umowy zadanie 5
Załącznik nr 16 - Wzor umowy zadanie 6
Załącznik nr 17 - Wzor umowy zadanie 7
Załącznik nr 18 - Wykaz kadry

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Szczegóły w załącznikach.
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy na zakup oleju opałowego
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 615127-N-2018r

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Szczegóły w załącznikach.
SIWZ
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
Załacznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy
Załacznik nr 8 - Wniosek o wycofanie oferty