menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Wykaz podręczników w roku 2019/2020

Zapraszamy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w roku 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019 prowadzona jest elektronicznie.
  2. Nabór odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Poz. 586 z dnia 14 marca 2017 roku – Kliknij!
  3. Nabór odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku – Kliknij!
  4. Kandydaci logują się na panelu rekrutacyjnym przy pomocy nauczyciela w swoich macierzystych szkołach poprzez adres: Kliknij! gdzie dokonują wyboru naszej szkoły.
  5. Jeżeli gimnazjum nie prowadzi logowania elektronicznego kandydat może zgłosić się do naszej szkoły z wypełnionym podaniem - Kliknij!