menu: Główna | REKRUTACJA !!! | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Sprawozdanie 2018 r.

Bilans - czytaj

Rachunek zysków i strat jednostki - czytaj

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - czytaj

Sprawozdanie - czytaj